Παγκόσμια ημέρα DNA


15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ DNA

Η Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων συμμετέχει τον παγκόσμιο γιορτασμό της Ημέρας DNA (DNA day) που είναι η 15η Απριλίου, ημέρα δημοσίευσης της ανακάλυψης της διπλής έλικας του DNA(1953),.

Αντίστοιχες εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε ΕΕ και ΗΠΑ με συμμετοχή κυρίως της European Society of Human Genetics (ESHG http://www.dnaday.eu/ ) και της American Society of Human Genetics (ASHG http://www.ashg.org/education/dnaday.shtml), οι οποίες οργανώνουν δραστηριότητες με σκοπό την ανάδειξη της σημασίας και των επιδράσεων της Γενετικής και της Γονιδιωματικής στην ζωή των ανθρώπων. Συνέχεια