Λίγα λόγια για τα Συμβούλια Διοίκησης…


Όπως μαρτυρά και ο τίτλος του κειμένου το εν λόγω χαρτί αποτυπώνει συνοπτικά τον χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εν έτη 2012. Για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι αποτελεί ένα χρονολόγιο σε πολύ γενικές γραμμές τι έχει συμβεί τον τελευταίο χρόνο από το νόμο Διαμαντοπούλου έως την επικαιροποιημένη του έκδοση εν έτη 2012 νόμος Αρβανιτόπουλου.(4009 ο πρώτος, 4076 ο δεύτερος). Επίσης, υπάρχει μια ανάλυση στο τέλος τι είναι τα συμβούλια διοίκησης και την σημασία τους.

Ξεκινώντας, το Σεπτέμβρη του 2011 ψηφίζεται ο νόμος 4009 με καθολική συμφωνία 250 βουλευτών. Τι περιείχε αυτός ο νόμος; Ο νόμος είχε ως κύριο άξονα, μάλλον κατεύθυνση την οικονομική αυτοτέλεια των Ιδρυμάτων, μέσα από μια ακολουθία μείωσης κρατικής χρηματοδότησης και στροφή στους επιχειρηματίες για ανεύρεση οικονομικών πόρων. Αποτέλεσμα θα είναι η εισαγωγή διδάκτρων, και περικοπές σε συγγράμματα και παροχές, όπως σίτιση και στέγασηΕπιπλέον, ο νόμος εισάγει ένα σύστημα πιστωτικών μονάδων, όπου το ενιαίο πτυχίο κατακερματίζεται σε πτυχίο πολλών ταχυτήτων  και δημιουργούνται τριετείς, ακόμα και διετείς, κύκλοι σπουδών. Ένα από τα κυριότερα σημεία είναι η κατάργηση του Πανεπιστημιακού Ασύλου υποβαθμίζοντας τον πρώην  χώρο ελεύθερης διακίνησης ιδεών, διεκδικήσεων και κοινωνικών αγώνων, σε ένα κοινό δημόσιο χώρο. Συνέχιση της αποδημοκρατικοποίησης του χώρου αποτελεί το επόμενο σημαντικό σημείο του νόμου, το οποίο είναι η εισαγωγή ιδιωτών στο πανεπιστήμιο μέσω των Συμβουλίων Διοίκησης, η ανάλυση των οποίων γίνεται παρακάτω. Αυτά θα ορίζουν τόσο τη χρηματοδότηση όσο και τα προγράμματα σπουδών με μοναδικό κριτήριο την ανταγωνιστικότητα  κι όχι τη διεύρυνση οριζόντων. Τέλος, επιβάλλεται ένα μέτρο ν+2 χρόνων φοίτησης, που εντατικοποιεί τις σπουδές και δημιουργεί ασφυκτικό κλίμα.Εν κατακλείδι, ο στόχος της εκπαίδευσης μετατοπίζεται από τη μόρφωση στην έξοδο στην αγορά εργασίας, αντί να υπάρχει μια ισορροπία.

 

Τι αλλαγές έφερε ο νόμος Αρβανιτόπουλου;

Πρώτα από όλα, επιβάλλεται και δια νόμου η συγκρότηση συμβουλίων διοίκησης. Ύστερα, εισάγεται και με τον ποιό ανεπαίσχυντο τρόπο η κατάργηση τμημάτων ενώ άλλα συγχωνεύονται με την πρόφαση η πάταξη της διαφθοράς και εξυπηρέτηση των αναγκών της κοινωνίας ‘. Αντιθέτως, η κατάργηση τμημάτων και η συγχώνευση άλλων ακολουθεί την καθαρή λογική του κέρδους και τίποτα άλλο. Με την παραπάνω κατάσταση χιλιάδες φοιτητών μένουν μετέωροι καθώς δεν υπάρχει τρόπος να αφομοιωθούν από κάποια σχολή. Σε επόμενο επίπεδο, ο νόμος τιμωρεί τους “αιώνιους φοιτητές”. Προσδίδοντας σε αυτούς τους φοιτητές τον ειρωνικό χαρακτηρισμό «αιώνιοι», ο νέος νόμος περιλαμβάνει την κατάργηση της δωρεάν διανομής συγγραμμάτων σε αυτούς, την οποία θα ακολουθήσουν οι διαγραφές από τις σχολές, και τέλος η επιβολή διδάκτρων μέχρι τελικά να γίνει απλησίαστο το πανεπιστήμιο για μεγάλο μέρος ανθρώπων που δουλεύουν ενώ σπουδάζουν παράλληλα.

Ο νόμος 4076 όπως και ο προκάτοχος του κάνει εμφανείς τις κατευθύνσεις στις οποίες κατευθύνεται η κυβέρνηση και το κεφάλαιο παγκοσμίως για μετατροπή της παιδείας σε πολύτιμο αγαθό για λίγους και εκλεκτούς.

 

Τι είναι τα συμβούλια διοίκησης;

 

Τα συμβούλια διοίκησης αποτελούν το ανώτατο διοικητικό όργανο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, όπως έχει εισαχθεί από τον νόμο 4009/2011(νόμος Διαμαντοπούλου) και επικαιροποιείται με τον 4076/2012(νόμος Αρβανιτόπουλου). Συνίσταται από δεκαπέντε  μέλη. Σε ιδρύματα στα οποία ο αριθμός των καθηγητών πρώτης βαθμίδας είναι μικρότερος των πενήντα, τα μέλη του Συμβουλίου είναι έντεκα. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου συνεχίζεται ως τη λήξη της, ανεξαρτήτως αν έχει μεταβληθεί ο αριθμός των καθηγητών πρώτης βαθμίδας του ιδρύματος.Τα εννέα ή επτά μέλη του δεκαπενταμελούς ή του ενδεκαμελούς Συμβουλίου, αντίστοιχα, είναι εσωτερικά μέλη του ιδρύματος και, ειδικότερα, οκτώ ή έξι μέλη, αντίστοιχα, είναι καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτές καθηγητές και ένα μέλος είναι εκπρόσωπος των φοιτητών του ιδρύματος. Τα υπόλοιπα έξι ή τέσσερα μέλη, αντίστοιχα, είναι εξωτερικά. Προσόντα για την εκλογή εξωτερικού μέλους είναι η ευρεία αναγνώριση του υποψηφίου στην επιστήμη, στα γράμματα ή στις τέχνες. Κωλύονται να εκλεγούν ως εξωτερικά μέλη πρόσωπα τα οποία είχαν οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή με σκοπό το κέρδος με το ίδρυμα την τελευταία πενταετία, καθώς και οι εν ενεργεία καθηγητές Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή οι συνταξιούχοι καθηγητές του ίδιου Α.Ε.Ι. Τα εσωτερικά μέλη εκλέγονται από το σύνολο των καθηγητών του ιδρύματος μια διαδικασία που οργανώνεται από την πρυτανεία, αλλά σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί αναλαμβάνει την ευθύνη το υπουργείο. Τα εξωτερικά μέλη εκλέγονται από τα εσωτερικά μέλη.

 

Τι αντιπροσωπεύουν τα συμβούλια διοίκησης;

 

Τα συμβούλια διοίκησης αντιπροσωπεύουν την αιχμή του δόρατος ενάντια στην δημόσια και δωρεάν τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αντιπροσωπεύουν την λογική της μείωσης της χρηματοδότησης στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ενώ γεννάται η ανάγκη αναζήτησης άλλων πόρων για την επιβίωση τους, με αποτέλεσμα τη στροφή προς επιχειρηματικούς φορείς και ιδιώτες, την εισαγωγή διδάκτρων, και περικοπές σε συγγράμματα και παροχές, όπως σίτιση και στέγαση. Συγχρόνως, καταργούν το αυτοδιοίκητο των πανεπιστημίων, μειώνουν ακόμα περισσότερο την φωνή του φοιτητή στα όργανα συνδιοίκησης του πανεπιστημίου ενώ  αναθέτουν τη διοίκηση σε εξωπανεπιστημιακούς διευθύνοντες συμβούλους. Η ανάθεση της διοίκησης σε πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που επιφανειακά μόνο δεν έχουν κέρδος θα έχει σαν αποτέλεσμα στο μέλλον στην πλήρη ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης και της έρευνας.

 

Ήδη η έρευνα κατευθύνεται σύμφωνα με το που κινείται το χρήμα με αποτέλεσμα την ελλιπή κατανόηση σε πολλά πεδία της γνώσης. Έχουν υπάρξει (και υπάρχουν) κατευθυνόμενες έρευνες οι οποίες εγκρίνουν την διακίνηση επιβλαβών προϊόντων ή διαφημίζουν ένα προϊόν. Η επιβαλλόμενη εισαγωγή ιδιωτών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα έχει πρώτα από όλα την επιβίωση μόνο των επικερδών τμημάτων, άρα πολλοί φοιτητές θα μείνουν μετέωροι στις σπουδές. Τα εναπομείναντα τμήματα θα στηρίζουν τις επιχειρήσεις των εξωπανεπιστημιακών ενώ η μηδενική κρατική χρηματοδότηση θα επιβάλει δίδακτρα στους φοιτητές. Η παραπάνω περιγραφή των γεγονότων δεν είναι φανταστική καθώς το σχέδιο ιδιωτικοποίησης που προσπαθούν να εισάγουν έχει ήδη επιχειρηθεί με επιτυχία στην Αγγλία από την Θάτσερ.

 

Από πέρυσι έχει γίνει η προσπάθεια συγκρότησης συμβουλίων διοίκησης με πρώτο στόχο το  Πάντειο Πανεπιστήμιο.  Βασική προϋπόθεση για τη συγκρότηση των Συμβουλίων ήταν η σύνθεση πενταμελούς επιτροπής με εφορευτικό ρόλο  στην εκλογή των ενδοπανεπιστημιακών οργάνων. Το εγχείρημα αυτό έπεσε σε ισχυρό τοίχο άρνησης φοιτητών κι εκπαιδευτικών με αυτόματο μπλοκάρισμα κάθε προσπάθειας διεξαγωγής εκλογών, με χαρακτηριστική την κατάληψη του Πρωτοκόλλου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.. Παράλληλα, 24 Ανώτατα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και το σύνολο των Πρυτανικών Αρχών προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας να κριθούν αντισυνταγματικές οι υπουργικές αποφάσεις στην ταξινομική ψήφο και στις εκλογές Συμβουλίων Διοίκησης. Η δίκη πραγματοποιήθηκε στις 03/02/2012 και η Ολομέλεια του ΣτΕ αποφάσισε την αντισυνταγματικότητα των παραπάνω διαδικασιών. Η απόφαση αυτή, όμως, επιμελώς αποκρύφτηκε και ουδέποτε είδε το φως της δημοσιότητας, εφόσον ούτε εκδόθηκε σε Δελτία Νομολογίας ούτε αναρτήθηκε στις Ανακοινώσεις του ΣτΕ.

 

Εν καιρώ κρίσης με τις περισσότερες οικογένειες να έχουν γονατίσει στην κυριολεξία από τα χρέη, τους φόρους, τις περικοπές μισθών, τις απολύσεις η κυβέρνηση χτυπά το τελευταίο προπύργιο του λαού στο ελάχιστο και προβληματικό κοινωνικό κράτος που διαθέτει η Ελλάδα. Εν καιρώ κρίσης, που η έρευνα, η παιδεία, η υγεία γίνονται πιο απαραίτητες από ποτέ για το σύνολο του λαού η κυβέρνηση καταστρέφει τα όποια θεμέλια έχουν κτιστεί τόσα χρόνια. Στόχος τους είναι η εξαθλίωση του λαού, στόχος τους είναι η απαξίωση του εργαζόμενου, η απογύμνωση του από ότι δικαιώματα έχει αποκτήσει με τους αγώνες του τον προηγούμενο αιώνα. Στόχος τους είναι η παιδεία και η υγεία για λίγους και εκλεκτούς.

 

Ο λαός όμως θα πεί την τελευταία λέξη, να μετατρέψουμε την κρίση σε ευκαιρία δική μας .

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s